Laat Je Trainen!

Onze trainingskits zijn zodanig ontworpen dat professionals die met jongeren werken in staat zouden zijn om een ​​workshop voor hun collega’s te organiseren binnen hun respectieve organisaties. Dit met de middelen die in het downloadpakket van de trainingskit worden aangeboden.

Doelgroep:
professionals
Doel:
bespreken van controversiële topics in veilige ruimtes
Doelgroep:
professionals
Doel:
een positieve omgeving creëren waarin thema’s besproken kunnen worden waarvan jongeren denken dat ze niet bespreekbaar zijn
Doelgroep:
professionals
Doel:
een alternatieve narratief over straatcultuur creëren dat de positieve elementen ervan benadrukt 
Doelgroep:
professionals
Doel:
professionals de vaardigheden, de kennis en het vertrouwen geven om jongeren te helpen kritische geletterdheid en weerbaarheid te ontwikkelen ten aanzien van valse informatie online
Jongeren steunen in de strijd tegen maatschappelijk onrecht
Doelgroep:
professionals
Doel:
professionals helpen meer vertrouwen te krijgen in processen van politisering met jongeren in sociaal kwetsbare situaties
Doelgroep:
jongeren (en professionals)
Doel:
jongeren helpen in het ontwikkelen van hun kritisch denkvermogen en het opbouwen van online weerbaarheid
Wijs me de Weg!Verander het Narratief!