Wijs me de weg!

De ORPHEUS toolkit biedt praktische richtlijnen voor jeugdwerkers, leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken. Je leert hoe je meer impact kunt hebben op lokale uitdagingen van sociale vervreemding, polarisatie, extremisme ... . We werken niet met een kookboek dat het perfecte 'recept' bevat. ORPHEUS biedt echter wel pedagogische richtlijnen die het vertrouwen, de vaardigheden en de kennis van professionals vergroten.

De beschikbare richtlijnen behandelen een waaier van onderwerpen die je in staat zullen stellen om jongeren te ondersteunen. Download ze hieronder! 

Richtlijnen voor Professionals over Online Directe Dialoog
Richtlijnen voor professionals
Deze handleiding is bedoeld voor professionals die met jongeren werken. Deze handleiding kan bijdragen aan het ontwikkelen van een visie, praktijk en reflectie op directe online dialoog voor professionals in online chatrooms en chat apps.
Download
Richtlijnen voor Creatie van Visuele Alternatieve Narratieven ter Preventie van Gewelddadig Extremisme
Richtlijnen voor professionals
Het doel van deze handleiding is content creators en leden van organisaties te helpen mediapresentaties te ontwerpen of bestaande visuele verhalen te belichten die voldoen aan de criteria van doeltreffende alternatieve of tegenverhalen voor gewelddadige extremistische verhalen.
Download
Laat je Trainen!Verander het Narratief!
CLICK TO ReGISTER FOR THE ORPHEUS EVENT NOW
30 november 2022
Klik hier om te registreren voor het ORPHEUS EVENT
30 november 2022
Klik hier om te registreren voor het ORPHEUS EVENT
30 november 2022
Klik hier om te registreren voor het ORPHEUS EVENT
30 november 2022