Webinars

ORPHEUS' partners organiseerden verschillende webinars op hun respectievelijke gebieden gedurende de looptijd van het project. Het doelpubliek van deze webinars zijn leden van organisaties (praktijkmensen en beleidsmakers) die betrokken zijn bij de ondersteuning van ‘jongeren content creators’ en andere ‘content creators’ die geïnteresseerd zijn in het aanbieden en delen van verhalen die gewelddadig extremisme, in welke vorm dan ook, voorkomen. Deze webinars zijn ook geschikt voor studenten en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen. Scroll naar beneden en bekijk ze hieronder!

De Preventie Piramide als basis voor de ontwikkeling van methoden om de risico's van gewelddadig extremisme aan te pakken
ORPHEUS is een project dat de risico's van gewelddadig extremisme aanpakt. Een van de basisconcepten is de Preventie Piramide waarin verschillende niveaus van preventie worden gecombineerd en onderscheiden. We richten ons op het samenspel van offline en online oorzakelijke factoren; positieve netwerken voor jongeren; legitieme kanalen voor expressie en inclusieve alter-narratieven. Deze webinar beschrijft dit piramidemodel als een kader voor het ontwikkelen van innovatieve methoden om de risico's van gewelddadig extremisme aan te pakken. Wat zijn de sterke punten en de valkuilen, de voordelen en de nadelen van dit model?

Kernwoorden: methodes, gewelddadig extremisme, Preventie Pyramide, innovatief
Wanneer radicaliseren individuen? 
De meeste verklaringsmodellen voor gewelddadig extremisme beschrijven een proces dat bestaat uit opeenvolgende stappen. Deze lineaire procesmodellen zijn bekend en worden breed toegepast, maar schieten tekort in het vatten van de onvoorspelbare en uiteenlopende paden en tijdstippen naar gewelddadig extremisme. In een binnenkort te verschijnen publicatie ontwikkelt prof. dr. Rik Coolsaet een verklaringsschema op basis van de lange historische weg die terrorismestudies sinds de jaren zestig hebben afgelegd. Net als de 'founding mother' van terrorismestudies Martha Crenshaw, herhaalt prof. dr. Coolsaet de integratie van het individuele microniveau in een overkoepelende benadering die zowel het mesoniveau van groepen als het macroniveau van de maatschappelijke context omvat. In deze webinar legt prof. Coolsaet zijn model uit en past het toe op zowel jihadistisch als extreemrechts terrorisme.

Kernwoorden: radicalisering, gewelddadig extremisme, terrorisme, preventie
The Far Right en Samenzweringstheorieën 
Dr. Paul Stocker is historicus en deskundige op het gebied van radicaal-rechts in Groot-Brittannië en Europa. Hij is auteur van English Uprising: Brexit and the Mainstreaming of the Far Right. Samenzweringstheorieën zijn niet nieuw. Sommige theorieën zijn onschuldig, maar andere zijn zeer verontrustend. Het risico bestaat dat jongeren zijn blootgesteld aan misleidende en haatdragende inhoud en in contact zijn gekomen met extremistische individuen. Daardoor worden ze kwetsbaarder voor risico's, schade en uitbuiting. Deze webinar beschrijft wat samenzweringstheorieën zijn, en hoe ze worden gebruikt door extreem-rechts. Dr. Stocker gaat ook in op antisemitische en islamofobe samenzweringstheorieën, en eindigt de presentatie met wat we kunnen doen om schadelijke samenzweringstheorieën tegen te gaan.

Kernwoorden: radicaal-rechts, samenzweringstheorieën, antisemitisme, islamofobie, Stocker
Extreem-rechts op Sociale Media 
Tegen de achtergrond van een wijdverspreide bezorgdheid over het toenemende gebruik van sociale media door extreem-rechts, onderzoekt deze webinar de resultaten van twee recente studies naar de online socialemedia-activiteiten van een populaire Britse extreem-rechtse groepering 'Britain First'. Eerst wordt ingegaan op de manier waarop de groepen zichzelf op mainstream sociale media hebben geconstrueerd als 'imagined political communities'. Analyse van een dataset van circa 5 miljoen woorden laat zien dat ‘Britain First’ een aantal actuele nieuwsgebeurtenissen strategisch mobiliseerde en ('andere') immigranten en moslims systematisch denigreerde. De tweede bespreking gaat over de verandering in hun visuele strategie toen ze werden verwijderd van 's werelds grootste socialemediaplatform Facebook en migreerden naar een minder gereguleerd platform - Gab.

Kernwoorden: sociale media, extreem-rechts, ‘Britain First’, anti-immigrant, islamofobie
Safe Spaces : Lockdown Editie
In deze webinar nemen praktijkmensen en jongeren jou mee door hun verschuiving van offline veilige ruimtes naar een online omgeving, de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en de mogelijkheden voor de toekomst. In deze videosessie wordt dieper ingegaan op het belang van veilige ruimtes voor kwetsbare jongeren om hun grieven te uiten. Een ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, gevoelige onderwerpen kunnen bespreken en worden bijgestaan door professionals die zij vertrouwen. Door de covid-lockdowns is de focus op online veiligheid bovendien belangrijker dan ooit om jongeren te beschermen tegen online grooming.

Kernwoorden: safe spaces, online, offline, grooming, grieven, Covid-19, lockdown
Islamitische hervormingsbewegingen: Islamisme, Salafisme en Jihadisme
De postkoloniale islamitische wereld is een turbulente plek geweest. Er hebben vele revoluties en contrarevoluties plaatsgevonden. Deze hebben geleid tot verschillende bewegingen die vandaag ook aanwezig zijn onder de moslimbevolking in het Westen. Misverstanden over de verschillende theorieën en praktijken zijn echter heel gebruikelijk.  In deze webinar geven we een korte inleiding over de ontwikkeling van de 3 belangrijkste moderne islamitische hervormingsbewegingen en een uiteenzetting over de verschillen en gelijkenissen.

Kernwoorden: revoluties, islamitische hervorming, islamisme, salafisme, jihadisme
Online alter- en counter-narratieven voor de bestrijding van gewelddadig extremisme 
In een tijd waarin er vaak met de vinger wordt gewezen naar digitale sociale media voor de toenemende polarisatie en de opkomst van extremisme, is er kennelijk behoefte aan steun voor sociale media creators die deze trends willen tegengaan. Deze webinar presenteert wetenschappelijke perspectieven op narratieve benaderingen voor de preventie van gewelddadig extremisme. Criteria voor effectieve alter- of counter-narratieven voor narratieven die gewelddadig extremisme bevorderen zullen worden overwogen, en ondersteund door praktische voorbeelden.

Kernwoorden: sociale media, polarisatie, alter-narratieven, counter-narratieven, gewelddadig extremisme
Het benutten van de positieve effecten van Sociaal Gamen 
Als kleine jongen is Cristian altijd al gefascineerd geweest door technologie, games en hun vermogen om een verhaal te vertellen. Gedurende zijn hele carrière heeft hij gewerkt als een gaming event planner gericht op het verbinden van mensen op basis van hun liefde voor de cultuur. Als sociaal jongerenwerker en expert in criminologie gelooft hij in de kracht van potentieel en dat wat jongeren gemeen hebben altijd meer kracht zal hebben dan wat ons verdeelt. In deze webinar neemt Cristian je mee op een reis door online en offline ervaringen van social gaming aan de hand van voorbeelden. Wat is social gaming en wat zijn de krachten en functies van sociale interacties tijdens gaming?

Kernwoorden: social gaming, gamingculture, social bonding, social interactions