Publicaties & Artikels

In de loop van het project hebben de ORPHEUS partners verschillende rapporten, papers en andere documenten geschreven. Deze omvatten het strategisch rapport met beleidsaanbevelingen, de ORPHEUS position paper en een etnografisch onderzoek naar de perspectieven en stemmen van jongeren.

Deze documenten verduidelijken wie we zijn, wat we doen en met wie we samenwerken, onze aanpak en de doelstellingen die we willen bereiken. Scroll naar beneden en download ze hieronder! 

Publicaties

ORPHEUS' Position Paper
Basic Concepts and Models
Deze position paper is gebaseerd op de ORPHEUS-applicatie. Het doel van deze paper is (1) het faciliteren van discussie over basisconcepten en ideeën in het ORPHEUS-project (2) het koppelen van deze concepten en modellen aan de verschillende preventiepraktijken in onze landen (3) het ontwikkelen van een gezamenlijke 'ORPHEUS-taal' tussen de partners en binnen de betrokken netwerken.
Download
ORPHEUS' Strategisch Rapport (ENG)
Met Beleidsaanbevelingen
In het ORPHEUS Strategisch rapport gaan we dieper in op de ontwikkeling van het project en formuleren we 11 beleidsaanbevelingen.
ORPHEUS' Online Safety Evaluation
Rapport
In het werkpakket 'Online Safety' hebben we ons vooral gericht op online veiligheid, gedrag en bewustzijn onder jongeren in de UK, België, Nederland en Frankrijk. Het pakket omvat bewustwordings- en weerbaarheidstrainingen die aan jongeren werden gegeven. Hierin worden relevante onderwerpen met betrekking tot online veiligheid en weerbaarheid tegen extremisme te besproken. Daarnaast werden er video's gemaakt om online alternatieve verhalen te vertellen. (In het Engels)
ORPHEUS' Safe Spaces Evaluation
Rapport
In het evaluatierapport over safe spaces trekken we conclusies uit: de monitoring tool van de pilot partners, de focusgroepen, interviews met eerstelijnswerkers en jongeren, maar ook uit de feedback-enquêtes die tijdens en na de pilots zijn ontvangen. We bekijken de successen en mislukkingen van de geteste methoden.(In het Engels)

Artikels

From ‘de-radicalisation’ to ‘re-politicisation’ in youth welfare work?
Bart Van Bouchaute, Reyhan Görgöz, Raf Debaene, Denoix Kerger & Tim Vanhove

Artevelde University of Applied Sciences Ghent, Belgium
Na de aanslagen in Europese steden door terroristen van eigen bodem werd het begrip 'radicalisering' verweven met vraagstukken op het gebied van integratie en radicale moslimgeloven. Het cultureel-psychologische verhaal werd dominant in beleid en praktijk. We onderzoeken de contraproductieve effecten van het nieuwe preventiebeleid op het jeugdwelzijnswerk in Vlaanderen.
Download