Get Up, Stand Up

Praktijkboek vol voorbeelden van politisering door jongeren

Jongeren botsen geregeld op situaties die ze als onrechtvaardig beschouwen. Vaak weten ze niet hoe te reageren. Zaken passeren zonder dat er een haan naar kraait. Maar af en toe leidt boosheid tot eenreactie. Of tot actie. Al dan niet met hulp van vrienden. Of van jeugdwerkers. 

Wanneer kinderen of jongeren door het uiten van hun bekommernissen de maatschappij beroeren, noemen we dat ‘politisering’. 

Dit praktijkboek illustreert hoe politiseringveel meer kan zijn dan een straatactie opzetten. Hoe je verandering kan‘eisen’, maar ook verandering kan ‘doen’. Wat de belangrijkste vragen zijnwanneer je als jeugdwerkorganisatie politiserend aan de slag wil gaan. En waarje op kan botsen.

Ontdek het boek