Verander het Narratief!

Een belangrijke doelstelling van ORPHEUS is om jongeren te ondersteunen weerbaarder te worden tegen de gevaren van online desinformatie en misinformatie waaronder 'nepnieuws'. Een van de manieren - naast de trainingen in de toolkit - is het creëren van sociale content zoals video's, animaties, korte films en fact-checking clips om het nepnieuws fenomeen te bestrijden.

De scenario's bieden alter-narratieven, d.w.z. alternatieve perspectieven op onderwerpen die vaak te stereotiep worden behandeld.

Sketches

Sketches zijn een uitstekend middel om op een komische en subtiele manier alternatieve perspectieven te presenteren. Het doel is dan ook om ruimdenkendheid te bevorderen en de horizon te verbreden. Deze sketch-video's zijn mogelijk gemaakt dankzij jonge mediahuizen, collectieven en jongerenorganisaties.

Rookie
Aan de hoek

Infografieken

Door de 'wegscrollcultuur' die sociale media vandaag domineert, is het cruciaal om informatie behapbaar te maken. Korte, geanimeerde infografieken zijn hiervoor het ideale middel. Deze video's kunnen in één keer bekeken worden of in kleine fragmenten die geschikt zijn voor platformen als TikTok en Instagram. Het doel van deze infografieken is om jongeren bewust te maken van informatieverwerking op het internet.

Fact-checking
Europa en de migratie

Discussie-videos

Wanneer jongeren worden aangesproken, is het uiterst belangrijk dat zij worden aangesproken door andere jongeren met een soortgelijke achtergrond en ervaring zoals die van hen. Daarom hebben we een format ontwikkeld waarin we jongeren in groepen laten discussiëren over de hete hangijzers die hen het meest bezighouden. Het doel van deze video's is om jongeren zelf aan het woord te laten en een pluralistische aanpak te bevorderen. Dit sluit ook aan bij een van de hoofddoelen van ORPHEUS, namelijk politisering (zie: Trainingsmateriaal - Politisering & Richtlijnen - Get Up Stand Up).

Religie & Diversiteit

Is religie de enige bron van betekenis?
Religie vs. spiritualiteit: hetzelfde ding?
Religie in een seculiere wereld.
Het deel uitmaken van een religieuze groep.
Zou de wereld beter af zijn zonder religie?
Vormt islamofobie een bedreiging voor de islam?
Geweld tegen leden van andere (religieuze) groepen.
Zijn religies achterhaald?
Moet het mogelijk zijn om religies te beledigen?
Tolerantie voor afwijkende religieuze opvattingen (LGBTQIA+) t.o.v. maatschappelijke normen?
Hoe verbinding creëren tussen mensen met verschillende overtuigingen, waarden en normen?

Jongerencultuur

School vs. thuis
Verantwoordelijkheden van ouders
Begrijpen ouders de jongerencultuur?
Begrijpen leraren wat er op straat speelt?
Maatregelen van scholen tegen wangedrag
Verantwoordelijkheden van de school
Verschillende culturen op school
Begrijpt jouw leraar de jongerencultuur?

Raciale Identiteit & Spanningen

Rassenspanningen in de samenleving.
Acceptatie van minderheden door meerderheidsgroepen
Hoe vaak maak je stereotypen van anderen?
Oké om stereotypen te gebruiken als grap?
Maken mensen van kleur zichzelf tot slachtoffer?
Kansen grijpen vs. kansen krijgen
Racisme tegen de eigen etnische groep
Worden zwarte mensen vaker gediscrimineerd?
Racisme ervaren: mannen vs vrouwen
Hoe raciale spanningen wegnemen?

Fake news, de groep en ik

Lucas: Fake news & me
Jules: Verschillen in de groep
Morgan: Aanvaard hulp!

Moral Boosters

I Have A Dream
Weet gij nog?

Wil jij je eigen alter-narratieven creëren?
Bekijk dan deze handleiding!