Disclaimer

EN

Material produced by members of the ORPHEUS consortium does not purport to reflect the official policy, opinion or position of any individual organisation, agency, employer or institution, and thereby individual members of the consortium cannot be held responsible for material produced, authored and/or disseminated by other partners.

FR

Le matériel produit par les membres du consortium ORPHEUS ne prétend pas refléter la politique, l'opinion ou la position officielle d'une organisation, d'une agence, d'un employeur ou d'une institution. Par conséquent, les membres individuels du consortium ne peuvent être tenus responsables du matériel produit, rédigé et/ou diffusé par d'autres partenaires.

NL

Materiaal geproduceerd door leden van het ORPHEUS consortium heeft niet de pretentie het officiële beleid, de mening of het standpunt van een individuele organisatie, instantie, werkgever of instelling weer te geven en individuele leden van het consortium kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal dat door andere partners is geproduceerd, geschreven en/of verspreid.