Ontmoet ORPHEUS

Offline and Online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security

ORPHEUS is een initiatief dat wordt gefinancierd door Interreg 2 Zeeën en is ontworpen om praktische ondersteuning, hulp en begeleiding te bieden aan jeugdwerkers, leraren en andere professionals om de weerbaarheid van jongeren tegen gewelddadige extremistische narratieven te vergroten.

Jongeren hebben vaak moeite om hun zorgen en grieven aan anderen te uiten. Maar ook professionals (jeugdwerkers, leerkrachten en beleidsmakers) weten vaak niet hoe ze moeten reageren op of omgaan met deze grieven. Daarom ontwikkelt ORPHEUS een methode voor professionals zodat zij zowel offline als online veilige/brave ruimtes kunnen inrichten. Uit deze methode vloeit de ORPHEUS-toolkit voort die hun zelfvertrouwen en vaardigheden stimuleert om met bepaalde thema's om te gaan, zoals nepnieuws, polarisatie, controversiële thema's, ... .

Deze toolkit, die in samenwerking met jongeren is gemaakt, biedt een scala aan educatieve activiteiten en trainingspakketten om het kritisch denken van jongeren te stimuleren en hen te ondersteunen om deel uit te maken van de oplossing.

ORPHEUS Inleiding

Ontmoet de Project Partners

ORPHEUS is het product van een sterk toegewijd team. Dit partnerschap omvat steden en instellingen die actief zijn in een verscheidenheid aan contexten die representatief zijn voor typische problemen waarmee bestaande preventiestrategieën in het 2 Zeeën-gebied worden geconfronteerd. ORPHEUS hanteerde een ‘over de grenzen heen’ aanpak en bestaat uit de volgende partners: België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben allemaal ervaring met sociale vervreemding, sociale cohesie, extremisme en terrorismebestrijding.

Dit teamwerk hadden we echter niet tot stand kunnen brengen zonder de medewerking van de scholen, jongerenorganisaties, lokale overheden, gemeenten en gemeenteraden. Zij spelen een essentiële rol in dit project vanwege hun expertise en hun werk op het gebied van positieve identiteitsontwikkeling, terrorismebestrijding en non-stigmatisering.

Stad Mechelen is een Europese leider in Preventie/Bestrijding van Gewelddadig Extremisme door middel van maatschappelijke innovatieprojecten die hebben geleid tot het voorkomen van alle potentiële buitenlandse/binnenlandse terroristen in de afgelopen jaren.

Ga naar de website

Expertise- en Adviescentrum voor Preventie en Interventie van Radicalisme en Extremisme of CEAPIRE werd opgericht en wordt gedreven door jonge Vlamingen die voorafgaand aan de recente gebeurtenissen in Syrië en Irak betrokken zijn geweest bij het helpen van jongeren die het risico lopen te radicaliseren.

Ga naar de website

University of Portsmouth heeft een institutionele focus op het bieden van innovatieve oplossingen en speelt een leidende rol in onderzoek en innovatie op interdisciplinaire thematische gebieden die de belangrijkste problemen van de samenleving aanpakken.

Ga naar de website

Arteveldehogeschool is een onderwijskundig onderzoekscentrum ervaren in praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling rond deradicalisering als uitdaging voor preventie in het jeugdwerk.

Ga naar de website

Portsmouth heeft 9 jaar ervaring in het leveren van programma's om extremisme tegen te gaan, waaronder door Daesh/Al Qaida geïnspireerd, alsook extreemrechtse en extreemlinkse programma's.

Ga naar de website

GRETA Grand Littoral is gespecialiseerd in beroepsopleidingen. Ze zijn bekwaam in opleidingstechniek, instructietechniek en multimediatechniek.

Ga naar de website

UCR heeft expertise in de ontwikkeling en evaluatie van educatieve interventies om de burgerschaps- en sociale competenties van jonge kwetsbare mensen te bevorderen.

Ga naar de website

R-Newt heeft ervaring in het jeugdwerk en wil aanwezig zijn en écht contact hebben met jongeren in hun sociale omgeving. Op deze manier willen ze samenwerken aan veiligheidsthema's en radicalisering helpen voorkomen.

Ga naar de website

Ontmoet Interreg 2 Seas

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees programma voor territoriale samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en beschikt over een totaalbedrag van 241 miljoen euro EFRO om projecten in de periode 2014 - 2020 mede te financieren.